طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

طراحی پرتال جامع اطلاعات صنعت حمل و نقل

پروژه پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل یکی دیگر از پروژه های اخیر مشکین سافت است. این وب سایت حاوی اطلاعات جامع در مورد صنعت حمل و نقل است و در تمام زیر شاخه های این صنعت از جمله حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی فعالیت می کند. آدرس ابن وب سایت www.iranway.com است.