طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

طراحی سایت شرکت بازرگانی تجارت مهر جاوید

مهر جاوید با هدف پیشرو بودن در صنعت تجارت واجرای طرح های کارآفرینی، نوآوری، اثربخشی وتداوم را ویژگی های اصلی و جهت گیری کسب و کار خود می‌داند. در طول یک سال تجربه، این شرکت با ارائه طرح های مختلف و برنامه های توسعه کسب و کار به همتایان خود از سازمان های مختلف در بخش های دولتی و خصوصی کارنامه پذیرفته‌ای از خود به جای گذاشته است. مهر جاوید به طور مداوم به دنبال توسعه کسب و کار با بررسی پتانسیل های بازار در سراسر جهان است.

این وب سایت با سرویس سایت ساز مشکین سافت راه اندازی شده است. آدرس این وب سایت www.javidgroup.com است.