طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

طراحی سایت آنلاین کلاس

آنلاین کلاس ارائه دهنده دوره های آموزشی به صورت اینترنتی است. در این وب سایت اطلاعاتی در مورد دوره های آموزشی ارائه شده توسط آنلاین کلاس و نحوه ثبت نام و یا تدریس در سامانه آموزشی الکترونیکی آن ارائه شده است. آدرس ابن وب سایت www.onlineklass.com است.