طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

آنالیز کلمات کلیدی

این سرویس جهت بهبود سئو سایت توسط مشکین سافت ارائه می شود. پس از آنکه نوع و شاخه کاری وب سایت مشخص شود متخصصین مشکین سافت به تحلیل و تجزیه شاخه کاری شما در اینترنت می پردارزند و با استفاده از ابزارهای موتورهای جستجو کلمات کلیدی مناسبی را به شما طی یک لیست اولویت بندی شده ارائه می دهند. با استفاده از کلمات کلیدی قادر خواهید بود که وب سایت خود را به صفحه اول گوگل ببرید.