طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

تولید تم دروپال

تولید قالب (theme) برای سایت های دروپال یک نیاز حیاتی است زیرا هر سایت به طرح اختصاصی خود نیاز خواهد داشت. تیم مشکین سافت سفارشات شما برای تولید قالب سایت دروپالی تان را پذیرا خواهد بود. تسلط این تیم بر بستر انعطاف پذیر دروپال برای تولید قالب و افکت های jQuery به صورتی است که دست شما برای ارائه طرح مورد نظر خود باز خواهد بود.