طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

تخصص در زمینه توسعه دروپال 6 و 7

مشکین سافت با تمرکز روی فریم ورک دروپال 6 و7 به دانش و مهارت وسیعی درباره هسته دروپال و API ارائه شده توسط آن دست یافته است. هسته دروپال و نحوه عملکرد آن و معماری درون این فریم ورک و سیستم نصب کننده دروپال به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در سطح پیشرفته ای با نحوه تولید فرم ها در دروپال و چالش های پیش رو در فرم های مختلف اطلاعاتی آشنا هستیم. در مرکز این دانش آشنائی با جداول و بانک اطلاعاتی هسته دروپال قرار دارد. دانش و مهارت های دیگری در حوزه های field و views و بسیاری از بخش های مختلفی که در توسعه دروپال نقش بازی می کنند، در تیم مشکین سافت توسعه یافته است.