طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

نگهداری (آپدیت - آپگرید) پروژه دروپال

وب سایت دروپالی شما نیاز به رسیدگی و کنترل دوره ای دارد. هسته دروپال و ماژول هایی که از آن ها استفاده می کنید ممکن است دارای مشکلات امنیتی و یا عملیاتی باشند که به مرور زمان کشف و تصحیح می شوند. بنابراین جهت ارتقای امنیت وب و رفع مشکلات عملیاتی شناخته شده باید به روز رسانی های جدید در آن اعمال شود. نیاز به رفع مشکلات، راهنمائی در زمینه های مختلف مدیریت سایت و افزودن امکانات جدید نیز موضوعات مهم دیگری هستند. در این راستا تیم مشکین سافت شما را در جهت نگهداری وب سایت دروپالی که دارید، کمک می کند.