طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

پشتیبانی سایت دروپالی (Drupal)

پشتیبانی دروپال توسط مشکین سافت به سه شکل کلی ارائه می شود:
1- ساعتی
2- روزانه
3- بسته ای

پشتیبانی ساعتی:
این نوع پشتیبانی بنا به میزان زمان مورد نیاز پشتیبانی ارائه شده به مشتری محاسبه می شود. تعرفه هر ساعت پشتیبانی به ازای ساعتی خواهد بود. در صورتی که در طول پروژه مشتری به پشتیبانی احتیاج پیدا کند مشکین سافت پشتیبانی مورد نظر را به آن ها ارائه خواهد داد و در پایان فاکتور مدت زمانی که صرف کار بر روی سیستم شده است به مشتری ارائه می گردد و هزینه آن دریافت می شود. این نوع پشتیبانی یکی از مقرون به صرفه ترین انواع پشتیبانی است که بنا به فراخور نیاز (On Demand) به مشتری ارائه می شود.
این مورد شامل توسعه یک ماژول جدید، تغییرات در ظاهر قالب دروپال، انجام یا تغییر تنظیمات جدید در دروپال، به روز رسانی محتوایی و مدیریت یک سایت دروپالی و نگهداری از هاست سایت می باشد.

پشتیبانی روزانه:
این نوع پشتیبانی شامل روزانه 1 ساعت سرویس دهی به سایت دروپالی است. در تمام طول ماه روزانه به مدت یک ساعت سایت بررسی، نگهداری، به روز رسانی و تغییرات مورد نظر اعمال می شود. از ویژگی های این نوع پشتیبانی رسیدگی مستمر روزانه به سایت، ایرادات احتمالی، به روز رسانی های مورد نیاز نرم افزاری و توسعه ماژول های مورد نیاز است. این پشتیبانی در تمام طول هفته به جز روزهای جمعه انجام می شود. هزینه این پشتیبانی ماهیانه است.

پشتیبانی بسته ای:
بسته های پشتیبانی ارائه شده توسط مشکین سافت به شرح زیر است:

نوع بسته پشتیبانی توضیحات زمان (ساعت)
توسعه ماژول
(Drupal Module Development)
توسعه یک ماژول
اختصاصی برای دروپال برای نیازهای پروژه
20
تغییر ظاهر
وب سایت (Drupal Theme Development)
اعمال تغییرات،
به روز رسانی، اضافه کردن قسمت های مختلف به تم دروپال سایت
15
فنی و عادی وب
سایت (Drupal Configuration)
انجام تغییرات
در تنظیمات کلی سایت دروپال
20
به روز رسانی
سایت و گذاشتن محتوا (Drupal Content Administration)
گذاشتن محتوای
جدید، مقالات، اخبار، عکس، ویدئو و ... در سایت
20
ترکیبی
(Development, Theme, Administration, Configuration)
ترکیبی از
پشتیبانی های توسعه، تغییر ظاهر سایت، فنی، به روز رسانی محتوایی سایت است
که بر اساس میزان نیاز پروژه در هر قسمت انجام می شود.
25

بسته های فوق به صورت ماهیانه هستند. در صورتی که در مدت زمان یک ماه استفاده شوند یا نشوند هزینه آن دریافت می گردد.