طراحی سایت با دروپال و بهینه سازی سایت

دوره های آموزشی دروپال

مشکین سافت تمایل دارد تا دانش و مهارت به دست آمده چندین سال کار با دروپال را در اختیار افراد و شرکت هایی قرار بدهد که از این فریم ورک برای توسعه وب سایت ها استفاده می کنند. تجاربی که در مواجهه با چالش های متعددی در دروپال در این سال ها توسط تیم مشکین سافت به دست آمده است، این تیم را برای آموزش نیرو های برنامه نویسی و ... آماده ساخته است تا در ظرف مدت کوتاهی آنها را برای کار با سیستم دروپال پرورش دهند. برای آشنائی با دوره های فشرده و یا تخصصی تر دروپال می توانید در ادامه این دوره های را بررسی کنید. همین طور مشکین سافت می تواند دوره هایی را مطابق با نیاز شرکت و یا شرایط سازمان شما تنظیم و اجرا کند.